راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر اهــواز به مشـــهد
یکشنبه 4 اسفند 150,000
سه شنبه 6 اسفند 200,000
جمعه 9 اسفند 250,000
سه شنبه 13 اسفند 400,000
جمعه 16 اسفند 410,000
سه شنبه 20 اسفند 415,000
جمعه 23 اسفند 480,000
سه شنبه 27 اسفند 700,000
جمعه 1 فروردین 800,000
یکشنبه 3 فروردین 700,000
سه شنبه 5 فروردین 700,000
جمعه 8 فروردین 670,000
یکشنبه 10 فروردین 700,000
سه شنبه 12 فروردین 700,000
جمعه 15 فروردین 600,000
یکشنبه 17 فروردین 590,000
سه شنبه 19 فروردین 650,000
جمعه 22 فروردین 440,000
یکشنبه 24 فروردین 440,000
سه شنبه 26 فروردین 440,000
جمعه 29 فروردین 450,000
یکشنبه 31 فروردین 440,000
سه شنبه 2 ارديبهشت 450,000
جمعه 5 ارديبهشت 450,000
یکشنبه 7 ارديبهشت 420,000
سه شنبه 9 ارديبهشت 420,000
جمعه 12 ارديبهشت 420,000
یکشنبه 14 ارديبهشت 420,000
سه شنبه 16 ارديبهشت 420,000
جمعه 19 ارديبهشت 420,000
یکشنبه 21 ارديبهشت 550,000
سه شنبه 23 ارديبهشت 600,000
جمعه 26 ارديبهشت 420,000
یکشنبه 28 ارديبهشت 420,000
سه شنبه 30 ارديبهشت 550,000
جمعه 2 خرداد 920,000
یکشنبه 4 خرداد 920,000
سه شنبه 6 خرداد 920,000
جمعه 9 خرداد 920,000
یکشنبه 11 خرداد 920,000
سه شنبه 13 خرداد 920,000
جمعه 16 خرداد 920,000
یکشنبه 18 خرداد 920,000
سه شنبه 20 خرداد 920,000
جمعه 23 خرداد 920,000
یکشنبه 25 خرداد 920,000
سه شنبه 27 خرداد 920,000
جمعه 30 خرداد 920,000