راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر کـــيش به تهران مهرآباد
شنبه 5 بهمن 400,000
دوشنبه 7 بهمن 300,000
سه شنبه 8 بهمن 300,000
چهارشنبه 9 بهمن 230,000
جمعه 11 بهمن 850,000
شنبه 12 بهمن 700,000
دوشنبه 14 بهمن 320,000
سه شنبه 15 بهمن 320,000
چهارشنبه 16 بهمن 350,000
جمعه 18 بهمن 520,000
شنبه 19 بهمن 350,000
دوشنبه 21 بهمن 240,000
سه شنبه 22 بهمن 220,000
چهارشنبه 23 بهمن 230,000
جمعه 25 بهمن 900,000
شنبه 26 بهمن 800,000
دوشنبه 28 بهمن 450,000
سه شنبه 29 بهمن 400,000
چهارشنبه 30 بهمن 400,000